CENNIK / REZERWACJA

Aby zarezerwować domek najlepiej zadzwoń. Ustalimy wtedy datę i obliczymy kwotę według poniższego cennika

+48 604 994 586

lub napisz korzystając z formularza kontaktowego. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.

Zaznacz

8 + 4 =

SEZON NISKI

5 maja — 30 maja
7 września — 30 września

CENA ZA DOBĘ

4 osoby — 350 PLN

5 osób — 400 PLN

6 osób — 450 PLN

7 osób — 500 PLN

SEZON WYSOKI

6 lipca — 24 sierpnia

CENA ZA DOBĘ

4 osoby — 640 PLN

5 osób — 690 PLN

6 osób — 740 PLN

7 osób — 790 PLN

SEZON ŚREDNI 1

2 czerwca — 22 czerwca
31 sierpnia — 7 września

CENA ZA DOBĘ

4 osoby — 390 PLN

5 osób — 440 PLN

6 osób — 490 PLN

7 osób — 540 PLN

SEZON ŚREDNI 2

22 czerwca — 6 lipca
24 sierpnia — 31 sierpnia

CENA ZA DOBĘ

4 osoby — 540 PLN

5 osób — 590 PLN

6 osób — 640 PLN

7 osób — 690 PLN

Dzieci do 2 lat
ZA DARMO

tekst

Dzieci od 2 do 6 lat
25 ZŁ DZIENNIE

Dopłata za małe zwierzę
25 ZŁ DZIENNIE

Pranie
25 ZŁ

REGULAMIN OBIEKTU "AKACJOWA"

Niniejszy Regulamin określa warunki rezerwacji i wynajmu przez ŁEBA INN Dworek, Raszkiewicz Sp.j. (dalej: „Wynajmujący”) domków letniskowych w obiekcie „Akacjowa” (dalej: „Domki” lub „Domek”) na rzecz Gości. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z treścią, zaakceptowaniem i przyjęciem do stosowania przez Gości postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Basenów. Regulaminy te stanowią integralną część umowy najmu Domku zawieranej przez Wynajmującego i Gościa

1. Warunkiem wiążącego dokonania rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% ceny za cały pobyt. Zadatek należy wpłacić na rachunek Wynajmującego w terminie 3 dni od dokonania rezerwacji drogą telefoniczną lub za pośrednictwem e-mail. W przypadku odwołania rezerwacji Wynajmujący nie ma obowiązku zwrotu wpłaconego zadatku. Pozostała część ceny za pobyt regulowana jest przez Gościa w chwili zameldowania. Akceptujemy jedynie płatność gotówką.

2. W przypadku skrócenia czasu pobytu (późniejszy przyjazd, wcześniejszy wyjazd) z przyczyn, za które Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności, Gość zobowiązany jest do zapłaty całej umówionej wcześniej należności za pobyt.

3. Do cen wynajmu Domków należy doliczyć opłatę miejscową dla Urzędu Gminy Wicko w wysokości 2 zł (dwa złote) za osobę za dobę.

4. Cena wynajmu Domku nie obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy, szkody, zniszczenie majątku, kradzież lub zagubienie rzeczy Gościa Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w Domkach lub na terenie obiektu Akacjowa. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w przypadku opuszczania Domku.

5. W celu dokonania meldunku, Gość jest zobowiązany do okazania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Brak dokumentu tożsamości ze zdjęciem jest podstawą do odmowy zameldowania Gościa i zawarcia umowy najmu.

6. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zameldowane tylko razem z osobą pełnoletnią, a ich pobyt w Domkach może odbywać się wyłącznie pod opieką dorosłych.

7. Wynajem jednego Domku uprawnia do bezpłatnego parkingu dla jednego samochodu. Parking znajduje się w granicach obiektu Akacjowa. Parking jest ogrodzony, nie jest strzeżony. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę̨ lub uszkodzenie pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.

8. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu.

9. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 23:00 – 8:00.

10. Osoby odwiedzające Gości zameldowanych w Domkach mogą przebywać na terenie obiektu Akacjowa w godzinach od 8:00 do 22.00. Zabrania się nocowania w Domkach osób nie zameldowanych w obiekcie Akacjowa. Nie jest dozwolone podnajmowanie lub przekazywanie przez Gościa na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej Domku do używania innej osobie.

11. W Domkach i na balkonach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.

12. W Domkach obowiązuje zakaz smażenia ryb.

13. Zabrania się używania w Domkach niebędących ich wyposażeniem elektrycznych urządzeń grzewczych, w szczególności grzejników, piecyków, termowentylatorów.

14. Za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań dzieci w Domkach i na terenie obiektu Akacjowa, jak również̇ za bezpieczeństwo dzieci przebywających na placu zabaw odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni dzieci. Z placu zabaw dzieci mogą korzystać tylko pod opieką osoby dorosłej. Wynajmujący prosi rodziców i opiekunów dzieci o wzmożoną opiekę̨ nad dziećmi podczas całego pobytu w obiekcie Akacjowa.

15. Wynajmujący oddaje do dyspozycji Gości rowery, przy czym ich Ilość jest ograniczona. Wynajmujący nie gwarantuje każdemu Gościowi dostępności rowerów w każdym czasie. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za urazy lub skody poniesione przez Gościa podczas lub w związku z korzystaniem z rowerów.

16. Goście powinni zachowywać się na terenie obiektu Akacjowa w taki sposób, aby nie zakłócać wypoczynku innym Gościom. Istotne naruszenie powyższej zasady, w szczególności potwierdzone skargami innych Gości, uprawnia Wynajmującego do rozwiązania umowy najmu Domku w trybie natychmiastowym i usunięcia Gościa z Domku oraz obiektu Akacjowa. W takim wypadku nie przysługuje Gościowi zwrot opłaty za pobyt.

17. Wszelkie usterki sprzętu lub wyposażenia Domku należy zgłaszać́ niezwłocznie Wynajmującemu celem dokonania naprawy/wymiany. Zabrania się dokonywania przez Gościa napraw we własnym zakresie.

18. Odpowiedzialność finansową za wszelkie uszkodzenia Domku, jego wyposażenia lub sprzętów znajdujących się w obiekcie Akacjowa i wynikłe z tego skutki obciążają Gościa. Koszty ewentualnych napraw Gość zobowiązany jest ponieść przed wymeldowaniem.

19. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu Wynajmujący ma prawo rozwiązania umowy najmu Domku ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Gościa z Domku. W takim wypadku nie przysługuje Gościowi zwrot opłaty za pobyt.

20. Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany cennika stosownie do okoliczności.

21. Dokonując rezerwacji Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji rezerwacji i umowy najmu Domku. Gościowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BASENÓW

1. Baseny są czynne w godzinach od 9.00 do 20.00. Godziny otwarcia basenów mogą ulec zmianie. Baseny są monitorowane całodobowo.

2. Przykrycie basenów folią zabezpieczającą oznacza bezwzględny zakaz korzystania z basenów. Montażu i demontażu folii zabezpieczających baseny mogą dokonywać wyłącznie przedstawiciele Domków Akacjowa.

3. Poziom wody w dużym basenie sięga do 1,5 m. Poziom wody w małym basenie sięga do 0,5 m. Baseny nie są strzeżone przez ratownika. Z dużego basenu mogą korzystać wyłącznie osoby umiejące pływać.

4. Z basenów mogą korzystać tylko osoby dorosłe. Osoby przed ukończeniem 18 roku życia mogą korzystać z basenów i przebywać na ich terenie wyłącznie pod bezpośrednią opieką i nadzorem osób pełnoletnich (rodziców lub opiekunów prawnych).

5. Zabrania się korzystania z basenów przez osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych używek.

6. Zabrania się korzystania z basenów przez osoby, których stan zdrowia może stanowić zagrożenie dla nich samych lub dla innych osób przebywających na basenach (np. osoby z chorobami układu oddychania, z zaburzeniami równowagi, z niewydolnością układu krążenia, chore na padaczkę, choroby zakaźne, choroby skóry, z otwartymi skaleczeniami lub ranami),

7. Zabrania się stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób przebywających na basenie, a w szczególności:

a) skoków do wody,

b) wpychania lub wrzucania innych osób do basenów,

c) biegania po chodnikach otaczających baseny,

d) palenia papierosów, picia napojów alkoholowych, zażywania innych używek oraz jedzenia na terenie basenów i żucia gumy,

e) korzystania ze szklanych przedmiotów na terenie basenów (np. szklanki, butelki, talerze),

f) wnoszenia ostrych narzędzi oraz przedmiotów niebezpiecznych, w tym puszek, biżuterii, zegarków,

g) wrzucania jakichkolwiek przedmiotów do basenów,

h) wprowadzania zwierząt na teren basenów i do basenów.

8. Na basenach każdego obowiązuje strój kąpielowy. Na baseny należy przychodzić w klapkach lub innym obuwiu.

9. Dzieci do lat 3 mają obowiązek posiadać na sobie jednorazowe pieluchomajtki do kąpieli.

10. Akacjowa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, w tym w szczególności rzeczy wartościowe, zagubione na terenie basenów lub utracone na skutek kradzieży.

11. Akacjowa nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i wskazań obsługi.

12. Osoby niestosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do bieżących zaleceń obsługi mogą zostać usunięte z terenu basenów, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego lub cywilnego. W przypadkach szczególnych może też zostać wezwana Policja.